De 3 AOC’s van Calvados

Onder de naam Calvados gaan in feite drie appellaties (AOC’s) schuil: Calvados, Calvados Pays d’Auge en Calvados Domfrontais. De geografische zones van elk van deze appellaties zijn nauwkeurig bepaald door de INAO (Institut national de l’origine et de la qualité).

Binnenin deze productiezones moet het gehele proces worden voltrokken, van oogst over ciderproductie tot distillatie en rijping.

Het karakter van de Calvados uit zich dus in 3 verschillende types die verbonden zijn met een eigen terroir, een eigen fruitstijl en een eigen distillatiemethode.

Appellation d’Origine Contrôlée ‘Calvados’

De ’AOC Calvados’ vertegenwoordigt ongeveer 70% van de totale Calvados-markt.

Deze appelatiezone strekt zich uit over een groot deel van Basse-Normandie en voor een kleiner deel langs de randdepartmenten: Mayenne, Sarthe en Ois. De zone wordt gekenmerkt door een zeeklimaat met veel neerslag en bescheiden temperatuurschommelingen te wijten aan de nabijheid van Oceaan en Noordzee.

De boomgaarden met appel- en perenbomen mogen naar keuze gecultiveerd worden in hoogstammen (maximum dichtheid van 280 bomen per hectare met een afstand van minstens 5 meter tussen twee bomen) of laagstammen (maximum dichtheid van 1000 bomen per hectare). Per productie-eenheid moet wel minstens 35% beplant zijn met hoogstammen.

Liefst 230 appelsoorten voor de ciderproductie en 130 peersoorten voor de poiré-productie zijn in zwang.

De Calvados AOC vereist geen specifieke distillatiemethode maar veelal wordt de kolomalambic gebruikt (voor een continue distillatie).

De generieke Calvados moet minstens twee jaar rijpen op eiken vaten voor hij op de markt wordt gebracht.

Appellation d’Origine Contrôlée ‘Calvados Pays d’Auge’

De AOC Calvados Pays d’Auge vertegenwoordigt 29% van de totale omzet van Calvados.

Zoals de naam aangeeft, wordt deze Calvados exclusief geproduceerd in de appellatiezone Pays d’Auge (wordt helemaal omsloten door de Calvados-zone met uitzondering van enkele gemeenten uit de Orne en de Eure). De bodem bevat hier kleistroken die rijk zijn aan vuursteen.

Het aangewende fruit moet voor 45% afkomstig zijn van hoogstammige boomgaarden. Slechts een 100-tal appelsoorten zijn hier in gebruik en een dertigtal perensoorten.

De ciders kunnen gemengd appel-peer zijn, met dien verstande dat het perenaandeel maximaal 30% mag bedragen.

De alambic à repasse is verplicht voor de Calvados Pays d’Auge en dit brengt automatisch een dubbele distillatie met zich mee.

De eau-de-vie rijpt minstens 2 jaar in eiken vaten voor hij als Calvados op de markt mag worden gebracht.

Appellation d’Origine Contrôlée ’Calvados Domfrontais’

De AOC Calvados Domfrontais vertegenwoordigt zowat 1% van de totale omzet van Calvados.

De zone van de Domfrontais is gelegen in het zuidelijke deel van de Normandische ‘haag’ (‘bocage normand’) en strekt zich uit over gemeenten in de Manche, Orne en Mayenne. Eigen aan deze regio is dat we in de boomgaarden een hoog aandeel hoogstammige perenbomen vinden. Deze vrijstaande bomen kunnen behoorlijk hoog worden (tot 15m). Ze zorgen op die manier voor een uniek beeld in het landschap dat men nergens anders in Frankrijk aantreft.

De teelt met hoogstammen vertegenwoordigt minstens 80 % van de beplante oppervlakte waarvan minstens 25% perenbomen. Een verplichting die geldt voor elke individuele fruitteler uit de poiré- en cidersector.

Een vijftigtal appelsoorten zijn hier in omloop tegenover zowat hondertwintig perensoorten bestemd voor poiré.

Minstens 30% van de poiré-peren worden gebruikt voor de te disitilleren ciders.
Deze Calvados wordt vervaardigd door één enkele distillatie in een continu proces met behulp van kolom-alambics.

Hij rijpt minstens drie jaar op eiken vaten voor hij op de markt wordt gebracht.